STI Innowacyjne Technologie Laboratoryjne Choose the language:
English Version  Wersja polska
SEARCH
  Homepage » Catalog » Custom Services
Submit to our newsletter:

Submit
 • Suppliers
List of products

Oferujemy doradztwo w przygotowaniu projektów badawczych oraz wykonujemy usługi laboratoryjne  w zakresie biologii molekularnej i genetyki oraz analityki chemicznej i środowiskowej.
Sprawujemy szczególną opiekę nad powierzonymi nam próbkami. Nasi klienci mają pełny dostęp do wyników badań oraz mogą mieć wpływ na kształt raportu.
Współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi laboratoriami w Polsce, Europie oraz USA.
Uwzględniając specyficzne potrzeby zleceniodawcy możemy zastosować różne techniki i testy o zróżnicowanej czułości. Dla potrzeb konkretnego projektu naukowego możemy opracować odpowiedni test a także przeprowadzić jego walidację tak, aby spełniał wymagane przez zleceniodawcę standardy.
Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

OFERTA USŁUG:

Biologia molekularna

 • izolacja kwasów nukleinowych (DNA, RNA) z krwi, kultur komórkowych, kości, włosów, zębów, skorupiaków, bakterii, drożdży, grzybów i innych,
 • reakcje PCR, oczyszczanie produktu PCR do sekwencjonowania,
 • sekwencjonowanie pojedyncze i masowe, GenScan,
 • synteza oligonukleotydów niemodyfikowanych oraz modyfikowanych,
 • genotypowanie,
 • synteza siRNA,
 • analiza ekspresji genów na poziomie transkrypcji i translacji (w tym m.in. RT-PCR, RQ-PCR, Western blotting),
 • analizy elektroforetyczne (SDS-PAGE, IEF/SDS-PAGE).

Analiza białek

 • izolacja i białek wraz z oceną ich stężenia, analiza densytometryczna,

 • badanie preparatów białkowych – analiza składu aminokwasowego, analiza sekwencji, analiza masy, ładunku i innych parametrów fizykochemicznych, ilościowe określenie grup funkcyjnych białek (sekwencjonowanie chemiczne oraz  techniki spektrometrii masowej),
 • przeprowadzanie procedury oczyszczania białek z różnorodnych źródeł,
 • oznaczanie antygenów białkowych za pomocą technik immunoenzymatycznych ELISA oraz Western blot z detekcją kolorymetryczną, chemiluminescencyjną, izotopową oraz fluorymetryczną; posiadamy dostęp do szerokiej oferty gotowych testów ELISA oraz przygotowujemy testy na zamówienie,
 • oznaczanie aktywności enzymów, określanie oddziaływań enzym – inhibitor,
 • synteza białek rekombinowanych na zamówienie,
 • synteza przeciwciał na zamówienie.
   

Hodowle komórkowe

 • produkcja dowolnych linii komórkowych znakowanych fluorescencyjnie i luminescencyjnie
 • testy cytotoksyczności, badanie apoptozy,
 • analiza czystości hodowli komórkowych,
 • wykrywanie zakażeń w hodowlach komórkowych i płynach ustrojowych  (Mycoplasma,, Pseudomonas, Micrococcus, Actinomyces, Bacillus, Escherichia coli, Klebsiella, Serratia, Salmonella, Porphyromonas, Enterococcus, Fusobacterium, Mycobacterium, Staphylococcus, Streptococcus, Prevotella, Lactobacillus, Peptostreptococcus),
 • skuteczna eliminacja mikoplazmy z hodowli.

Immunohistochemia

 • badanie ekspresji białek w tkankach zdrowych,
 • wykrywanie zmian patologicznych,
 • znakowanie tkanek przeciwciałem,
 • badanie ekspresji białek w tkankach nowotworowych, porównanie ekspresji w tkankach zdrowych i zmienionych
 • oznaczanie ekspresji białek w tkankach z zaburzeniami metabolicznymi oraz w stanach zapalnych.

Macierze przeciwciał

 • Analiza stężenia wybranych cytokin, chemokin, czynników wzrostu, markerów stanu zapalnego z wykorzystaniem techniki macierzy:
 • określanie profilu ekspresji wybranych cytokin,
 • określanie profilu fosforylacji,
 • ilościowa analiza stężenia cytokin (określanie stężenia 80, 120, 174 oraz 274 cytokin w jednej próbce),
 • konstrukcja macierzy na zamówienie (dowolny zestaw cytokin),
 • jednoczesna analiza 507 ludzkich oraz 308 szczurzych białek w próbkach surowicy lub płynie hodowlanym.

Chemia analityczna

Oferujemy usługi związane z opracowaniem i walidacją metod analitycznych i bioanalitycznych. Laboratoria z nami współpracujące posiadają niezbędną wiedzę potwierdzoną certyfikatami oraz doświadczenie w instrumentalnych metodach analizy, ze szczególnym uwzględnieniem metod chromatograficznych HPLC i LC/MS:

 • analiza chemiczna zawartości substancji odurzających w materiale niebiologicznym (np. proszki, tabletki, płyny, ciecze),
 • analiza materiału biologicznego (krew, surowica, mocz, ślina),
 • analiza zawartości substancji odurzających we włosach i paznokciach,
 • analiza składu suplementów diety i odżywek dla sportowców; wykrywanie substancji niedozwolonych i dopingujących, wykrywanie zanieczyszczenia środkami dopingującymi,
 • analiza składu dopalaczy, analiza zawartości chemicznej „produktów kolekcjonerskich”.

Usługi obejmują wykrywanie, identyfikację i analizę ilościową poniżej wymienionych związków:

a. amfetamina (amfetamina, metamfetamina, 1,4-metylenodioksyamfetamina, 1,4-metylenodioksymetamfetamina, 1,4-  metylenodioksyetyloamfetamina),
b. opiaty (morfina, kodeina),
c. buprenorfina,
d. kokaina,
e. ∆9-tetrahydrokanabinol  (THC),
f. dietyloamid kwasu lizergowego (LSD) ,
g. benzylopiperazyna i jej pochodne.

Analiza prób wody

Świadczymy usługi analizy próbek wody obejmującej szybkie wykrywanie i określenie ilości pałeczek  Legionella pneumophila SG 1-14 oraz SG 16, L. longbeachae, L. dumoffii, L. bozemanii, L. gormanii, L. anisa, L.cherrii, L. parisiensis, L. tucsonensis, L. wadsworthii

Wykonujemy analizę wody w basenach, natryskach, zbiornikach z ciepłą wodą, inhalatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych, wieżach chłodniczych, stacjach uzdatniania wody, sieciach wodociągowych, myjniach i innych miejscach z wodą stojącą o temperaturze powyżej 20o C.

Analiza jest oparta jest o technikę RealTime PCR – niezwykle czułą i bardzo specyficzną metodę idealną zarówno do systematycznej kontroli instalacji jak i do jednorazowej analizy.
Test pozwala na wykrycie wszystkich patogennych dla człowieka gatunków Legionella.

 

Displaying 1 to 5 (of 8 products) Result Pages:  1  2  [Next >>] 
    Cat. No.   Product Name   Manufacturer   Package 
    CUST-PROG   Product Development Program   RayBiotech   Varies 
    BBS-ADV1   RayBioŽ Biostatistics and Bioinformatics Advanced Service   RayBiotech   25 samples or more 
    BBS-BASIC1   RayBioŽ Biostatistics and Bioinformatics Basic Service   RayBiotech   <25 samples 
    BBS-BASIC2   RayBioŽ Biostatistics and Bioinformatics Basic Service   RayBiotech   >25 samples 
    AAH-SERV-MEM   RayBioŽ C-Series Array Testing Service (membrane)   RayBiotech   4 sample minimum 

Copyright © 2012 STI
Created by eCommerce4u.biz