STI Innowacyjne Technologie Laboratoryjne Choose the language:
English Version  Wersja polska
WYSZUKAJ
  Homepage » Catalog
Submit to our newsletter:

Submit
  • Dostawcy
Guanidine thiocyanate   Date: piątek 20 kwietnia, 2012

 Wysokiej czystości tiocyjanian guanidyny (GITC), który stosowany jest do przygotowania buforu transportowego do wymazówek z materiałem pobranym do badania pacjentów pod kątem zakażenia COVID-19.

Właściwe pobranie oraz zabezpieczenie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 ma istotne znacznie w poprawnym wykonaniu oznaczenia techniką RealTime PCR. Obecnie wymazy pobierane są w różny sposób, zastosowanie mają wymazówki suche,   wymazówki  z gotowym podłożem transportowym, PBS lub buforem bazującym na GITC. Ostatnia z wymienionych metod posiada kilka istotnych zalet nad pozostałymi. GITC jako środek silnie denaturujący inaktywuje próbkę, która po zawieszeniu w roztworze tiocyjanianu guanidyny przestaje być materiałem zakaźnym. GITC dodatkowo zabezpiecza pobrany materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 przed degradacją, gdyż inaktywuje on RNAzy, enzymy degradujące RNA.

Zgodnie z dostępnymi danymi literaturowymi GITC nie ma wpływu na proces izolacji RNA zarówno metodami manualnymi (metody kolumnowe, kulki paramagnetyczne) jak i z zastosowaniem systemów automatycznych.

Tiocyjanian guanidyny o czystości powyżej 99%, może być wykorzystywany do sporządzania buforu zabezpieczającego materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 na etapie pobierania materiału klinicznego. Produkt dostępny jest w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

Continue

Copyright © 2012 STI
Created by eCommerce4u.biz